صلوه (نماز)به معناي دعا، رحمت، سلام و درود است. معناي معروف آن، عبادت ويژه اي است که هر مسلمان روزانه حداقل 5 بار و 17 رکعت به جا مي آورد. در قرآن بيش از 90 مرتبه از نماز سخن به ميان آمده است. نماز رکن اصلي دين است و بايد اصلي ترين جايگاه را در زندگي مردم داشته باشد. اگر قبول درگاه خداوند شود، عبادت هاي ديگر نيز قبول مي شود و اگر قبول نشود، عبادت هاي ديگر نيز قبول نخواهد شد. اول چيزي که در قيامت مورد سنجش و حساب رسي قرار مي گيرد، نماز است.

زندگي نکبت بار و سخت در اثر اعراض از ياد خدا و نماز(طه:124)

ماهيت و اهميت نماز

نماز

- نماز مهم ترين ياد خدا (طه:14)

- نماز ميزان سنجش اعمال (بقره : 45)

- نماز تشکر از ولي نعمت (بقره:21)

- نماز نشانه ي ايمان به معاد (انعم: 92)

- بايد از نماز ياري خواست (بقره : 153)

- چرا کافران از نماز شما ناراحت هستند؟ (مائده:58)

- نماز شرط برادري و اخوت (توبه : 11)

- نماز، جنگ با شيطان (آل عمران: 38و39)

- عبادتي که تعطيل بردار نيست (مريم:31)

- وظيفه ي همگاني (احزاب: 33)

- نماز در بزرگ ترين سوره هم وجود دارد (بقره:3)

- در کوچک ترين سوره هم وجود دارد (کوثر:2)

- اهميت نماز جمعه (جمعه:9).

نماز در تمام اديان

- دعاي حضرت ابراهيم (ع) در مورد نماز (ابراهيم:37 و 40)

- اسماعيل (ع) خانواده اش را به نماز امر مي کرد (مريم:55)

- پيمان بني اسرائيل و سفارش به نماز (بقره:83)

- نماز در شريعت موسي (ع) (طه:24، ليل:78)

- نماز در دين شعيب (ع) (هود:87)

- سفارش نماز از سوي لقمان به فرزندش (لقمان:17)

- عيسي (ع)به نماز سفارش کرده است (مريم:35)

- دستور به نماز در اسلام(حج:78، مزمل:20)

- تأکيد بر نماز در قرآن (روم:31).

نمازگزاران

- نماز از صفات پرهيزکاران (بقره:3)

- اقامه ي نماز از نشانه هاي محسنين(نيکوکاران)(لقمان:4)

- از صفات مخبتين(متواضعان)(حج:35)

- از صفات اهل ايمان(شوري:38)

- از صفات اولياي خدا(نور:37)

- محافظت از نماز از صفات مومنين (معارج:34)

- مؤمنين راستين در هيچ موقعيتي نماز را ترک نمي کنند(حج:41)

- از نشانه هاي دين استوار(بينه:5)

- پاي داري در نماز از صفات نمازگزاران (معارج:23).

براي نماز و در راه نماز

- سوز و تلاش براي نماز (آل عمران:35)

- تحمل آوارگي و هجرت به خاطر نماز(ابراهيم:37)

- خون دادن براي حفظ نماز(حج:40)

- اقامه ي نماز، اولين وظيفه ي امت حزب الله(حجر:41)

- اولين واجب بعد از ايمان به توحيد و معاد(بقره:2)

- يکي از دلايل تحريم شراب و قمار به خاطر جدا شدن از نماز است (مائده:91)

- باني و معمار و مهندس مسجد بايد اهل نماز باشد(توبه:18)

- مهندسي خانه و نماز(خانه ها را رو به قبله بسازيد)(يونس:87)

- نماز جماعت (بقره:43)

درجات اهل نماز

- بعضي نماز را با خشوع مي خوانند (مومنون:2)

- بعضي مراقبت شديد نسبت به نماز دارند (انعم:92، معارج:34)

- بعضي کار را به خاطر نماز رها مي کنند(نور:37)

- بعضي با نشاط حرکت مي کنند(جمعه:9)

- بعضي بهترين لباس را مي پوشند(اعراف:31)

- بعضي عشق ثابتي نسبت به نماز دارند (معارج:23)

- بعضي شب را با نماز به صبح مي رسانند (فرقان:64)

- بعضي سجده اي همراه با اشک دارند (مريم:58)

نماز همراه با تمام عبادت ها

- نماز همراه با عمل صالح و نتيجه ي آن (بقره:277)

- همراهي نماز و قرآن (اعراف:170، انعام:92، فاطر29)

- نماز و ولايت (حمد:6)

- نماز و نياز (هود:114، بقره:238)

- اخلاص در نماز (انعام:162)

- نماز همره با مردم داري(بقره:83)

- نماز همراه با حج (بقره:121)

- نماز همراه با روزه(بقره:45)

- نماز وخشوع(مؤمنون:2)

- همراهي نماز و زکات (توبه:71)

- همراهي نماز و صدقه (توبه:103)

- همراهي نماز و صبر(طه:132)

- نماز همراه با امر به معروف و نهي از منکر(لقمان:17)

نماز سدي محکم در برابر سيل و توفان گناه است (عنکبوت:45)

- نماز همراه با عدالت اجتماعي (اعراف:29)

- نماز همراه با مشورت(شوري:38)

اهميت دادن به وقت نماز

- وقت شناسي در نماز(روم:17و18)

- مراقب وقت نماز بودن(مؤمنون:9)

- توجه به وقت نماز(اسراء:78)

آثار ترک نماز و بي توجهي به آن

- زندگي نکبت بار و سخت در اثر اعراض از ياد خدا و نماز(طه:124)

- بريدن از نماز، زمينه ي گرايش به همه ي مفاسد(مريم:59)

- نتيجه ي تارک عبادت به خدا، جهنم است (غافر:60)

- نتيجه ي غفلت از ياد خدا، همراهي با شيطان است (زخرف:36)

- جايي که نماز ارزش ندارد(انفال:35)

- تارک نماز نبايد محبوب باشد (ابراهيم:37)

- عذاب دردناک ترک کنندگان نماز، گرفتاري در دوزخ (مدثر:40تا43)

- انتقاد شديد خداوند به خاطر ترک نماز يا بي توجهي به آن (قيامت:31)

- نتيجه ي سبک شمردن نماز، واي بر آن ها (ماعون:4و5)

- نماز و تنبيه (توبه:83)

- بي حالي در نماز (نشانه ي منافق بودن است) (نساء:142)

- مسخره کننده هاي نماز (مائده:58)

- آن ها که مانع نماز ديگران مي شوند (علق:9و10)

- آن هايي که بي نشاط نماز مي خوانند (نساء:142)

- کسي که نماز را به بازي مي گيرد؛ تمام دين را به بازي گرفته و حق دوستي با آنان را نداريد (مائده:57و58)

نماز در خانواده

- بيش ترين مسئوليت پدر و مادر، آموزش نماز است (طه:132)

- دعا نسبت به اقامه ي نماز ذريه و نسل (دعاي ابراهيم (ع)) (ابراهيم:40)

- اسماعيل (ع)خانواده اش را به نماز امر مي کرد (مريم:55)

- لقمان فرزندش را به نماز سفارش مي کند (لقمان:17)

آثار دنيوي و اخروي و روحي و معنوي نماز

- ياد خدا دل را آرام مي کند (رعد:28)

- نماز سدي محکم در برابر سيل و توفان گناه است (عنکبوت:45)

- نماز غفلت را از بين مي برد (طه:14)

- نماز وسيله ي محو گناهان است (هود:114)

- نمازهاي مرتب، انسان را در برابر حوادث تلخ و شيرين حفظ مي کنند (معارج:20تا 23)

- نماز سبب نزول رحمت الهي است (نور:56)

- نماز جلوي عقايد غلط را مي گيرد (هود:87)

- خداوند ستايشگر کسي است که نماز را بر هر کاري مقدم مي دارد (نور:37)

- نمازتجارتي پر منفعت و معامله اي پر سود است (فاطر:29، بقره:152)

- نمازگزاران پندپذير هستند (فاطر:18)

- نماز وسيله ي رستگاري است (مؤمنون:1و2، اعلي:14و15)

- نماز اصلاح فرد و جامعه است (اعراف:170)

- نماز موجب برادري و اخوت و محبت مي شود(توبه:11)

- عاقبت نيکو براي نمازگزاران است (رعد:22) .


 

نوشته شده توسط حامد در یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱ ساعت 10:52 موضوع | لینک ثابت