برای آشتی بین زن و شوهر
 

آیه ۱۱۵ سوره انعام را ۳ مرتبه بخوانید و به سمت او بدمید فوت کنید

سوره جمعه (۵ مرتبه) به نیت موافقت زن و شوهر خوانده شود

وضو ساخته ۳۰۰ مرتبه در یک جلسه بگوئید

 يا حَبيبَ الْمُدَبِّرينْ حَبِّبْ مُحَبَّتي عَلي قَلْبِ فلان بن فلان

اگر شخص مورد نظر زن بود به جای بن میگوئید بنت

( نام شخص ابن نام پدر) مثلا علی بن محمدبراي اينكه كسي سخن شما رو قبول كند بايد حروف اسم فرد مقابل رو بين دو سين بنويسيد و در مقابل او اين نوشته را در دست راست خود نگه داريد به شرط اينكه خواسته شما مشروع باشد

مثال : نام فرد مقابل علي است پس چنين مي نويسيم: سعسلسيس
دعای رفع دشمنی

ميان دو نفر که دشمني باشد اين ايات را بر کاغذي نوشته يکي از ان دو نفر که طالب دوستي است و خيال دشمني ندارد با خود دارد
و تلک حجتنا ابراهيم علي قومه نرفع درجات من نشا ان ربک حکيم عليم و وهبنا له اسحق ويعقوب کلا هدينا و نوحا هدينا من قبل و من ذريته داوود وسليمان وايوب و يوسف وموسي وهارون و کذالک نجزي المحسنين و زکريا ويحيي وعيس و الياس کل من الصالحين و اسماعيل و اليسع ويونس ولوطا وکلا فضلنا علي العالمين ومن ابائهم و ذريتهم و اخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الي صراط مستقيم ذلک هدي الله يهدي به من يشا من عباده کذالک يهتدي ...            زاده ....             بمحبه ...            زاده ...
 
در جای خالی اول نام کسی که میخواهید از او رفع دشمنی نمایید و نام مادرش را نوشته مثلا مهرداد زاده  مریم و در جای خالی دوم نام کسی که طالب دوستی است و نام مادرش را می نویسید

  آيه جهت عزيز و محترم شدن

گويند هر كس (آيه الكرسى ) (آيات 255 تا 257) سوره بقره را بنويسد و بر بازوى خود بندد، به هر جا رود عزيز و محترم باشد.
 

نوشته شده توسط حامد در دوشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۱ ساعت 16:10 موضوع | لینک ثابت